18+Full

Quân Hôn Cũng Có Ái

Completed
3.9
Your Rating
Tác giả
Nhóm dịch
Lượt đọc
24.2K

Tên truyện: Quân hôn cũng có tình yêu

   Tác giả: Hạ Hi Ngữ

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Quân nhân

(Truyện có  nội dung 18+)

 Tình Trạng : Hoàn 66 chương +2 PN

 

Văn án

Năm Lâm Hạ 16 tuổi, Tiêu Thần đem cô nạp dưới trướng của bản thân mình.

Năm Lâm Hạ 18 tuổi, Tiêu Thần đem cô ăn sạch sẽ.

Năm Lâm Hạ 20 tuổi, Tiêu Thần cuối cùng cũng có thể dùng gông xích của người vợ để trói buộc cô.

Một câu văn án:Quá trình nhân quân hàm trung tá đem tiểu thôn cô thanh thuần trở thành vật sở hữu.

xem thêm
Comments
15 Users bookmarked This